FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रुवीभ्याली गाउँपालिकाको होमस्टे संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/10/2023 - 12:30 PDF icon रुवीभ्याली गाउँपालिकाको होमस्टे संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
रुवीभ्याली गाउँपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनऽ २०७७ ७७/७८ 03/10/2023 - 12:28 PDF icon रुवीभ्याली गाउँपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी एन २०७७.pdf
रुवीभ्याली गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/10/2023 - 12:26 PDF icon रुवीभ्याली गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
रुवीभ्याली गाउँपालिका कर्मचारी व्यावस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७८ ७८/७९ 03/10/2023 - 12:25 PDF icon रुवीभ्याली गाउँपालिका कर्मचारी व्यावस्थापन गर्न बनेको एन २०७८ रहेको छ ।.pdf
रुवीभ्याली गाउँपालिकाको जलस्रोत उपयोग सम्धबन्धी कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 03/10/2023 - 12:24 PDF icon रुवीभ्याली गाउँपालिकाको जलस्रोत उपयोग सम्धबन्धी कार्यविधि २०७६ रहेको छ ।.pdf
न्यून शिक्षक भएका विद्यालयहरुलाई अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि –२०७७ ७७/७८ 03/09/2023 - 19:23 PDF icon न्यून शिक्षक भएका विद्यालयहरुलाई अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि –२०७७.pdf
रुबिभ्याली गाउँपालिकाको विद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 03/09/2023 - 19:22 PDF icon रुबिभ्याली गाउँपालिकाको विद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf
रुवी भ्याली गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्याविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७८ ७८/७९ 03/09/2023 - 19:21 PDF icon रुवी भ्याली गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्याविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७८.pdf
रुबिभ्याली गाउँपालिकाको स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 03/09/2023 - 19:20 PDF icon रुबिभ्याली गाउँपालिकाको स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, ७५/७६ 09/05/2018 - 19:21 PDF icon ११ गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून,.pdf

Pages