FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
श्रेणी विहिन जनशक्ति छनोट सम्बन्धि मापदण्ड, २०७९ ८०/८१ 02/06/2024 - 12:57 PDF icon chhnot prakriya.pdf
कार्यालय सहयोगी (करार) पदको परिक्षाको पाठ्यक्रम, २०८०/०८१ ८०/८१ 02/06/2024 - 12:32 PDF icon ka.sa_.pdf
सेवा इकाईको लागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ८०/८१ 08/28/2023 - 21:10 PDF icon सेवा इकाईको लागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी मापदण्ड २०७६.pdf
रुवी भ्याली गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ २०८० ८०/८१ 07/30/2023 - 09:56 PDF icon रुवी भ्याली गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ २०८०.pdf
रुवी भ्याली गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०८० ७९-८० 07/13/2023 - 12:03 PDF icon आथिक ऐन २०८०.pdf
रुवी भ्याली गाउँपालिकाको विननियोनित ऐन, २०८० ७९-८० 07/13/2023 - 12:02 PDF icon विनियोजन ऐन, २०८०.pdf
आधारभूत अस्पताल संचालन एवं व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ७९-८० 05/24/2023 - 14:05 PDF icon आधारभूत अस्पताल संचालन एवं व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ७९-८० 05/24/2023 - 14:04 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन, जाँचपास तथा फरफारक सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ७९-८० 05/24/2023 - 14:03 PDF icon योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन, जाँचपास तथा फरफारक सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
रुवीभ्याली गाउँपालिकाको होमस्टे संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/10/2023 - 12:30 PDF icon रुवीभ्याली गाउँपालिकाको होमस्टे संचालन कार्यविधि २०७७.pdf

Pages