FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँकार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा

रुवी भ्याली गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिका बैठक तपसिल बमोजिम बस्ने हुँदा सम्बन्धित सम्पूर्णमा जानकारीको लागि अनुरोध छ |

तपसिल :
मिति : २०७४ चैत्र ३० गते
समय : बिहान १० बजे
स्थान : गाउँपालिका सेर्तुङ

आर्थिक वर्ष: