FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राजाराम खतिवडा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख ९८५११७०७१३
विशाल बस्याल अधिकृत सातौं सामान्य प्रशासन तथा योजना शाखा प्रमुख

bishal.bashyal977@gmail.com

९८४७१८१२६८
राज बहादुर तामाङ स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य सेवा शाखा

tmgrajbhadur2076@gmail.com

९८५१००८०६२
सुष्मा तामाङ सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना तथा प्रविधि शाखा

ito.rubivalleymun@gmail.com

9760804098
विवेक साउद इन्जिनियर पु्र्वाधार विकास शाखा

bibeksaud517@gmail.com

9848521275
नारायण थापा कम्प्युटर अपरेटर जिन्सी व्यवस्थापन शाखा

goodwill976@gmail.com

9845472641
बिनोद केसी लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा

binodkc666@gmail.com

9742851054
दिल बहादुर घले M.I.S Operator सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा

ghaledilip500@gmail.com

9851117983
सुर्य वि.क. सव इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा

suryavhai795@gmail.com

9845771795
ललिता निरौला वडा सचिव वडा नं. ४ बोराङ

ashnaniraula78@gmail.com

९८६४५१३५८०
विकास महर्जन वडा सचिव वडा नं. ३ सेर्तुङ

sertungward3@gmail.com

९८४१९१७६३३
उत्तम लाल तामाङ स्राेत व्यक्ति शिक्षा तथा खेलकुद विकास शाखा

tamangjuneli20@gmail.com

9860681830
आशिष तामाङ सव इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा

ashishtg135@gmail.com

9742442553
शोभा लम्साल अ.सव-इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा

lamsalshova93@gmail.com

९८६३४५५५४८
रोशन लामा अ.सव-इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा

roshan.syangba@gmail.com

९८४२७५२७८७
सुरेन्द्र सिंह साउद सव इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८६०८५५५८२
सुशिल नगरकोटी उ.वि.स उद्योग तथा वाणिज्य शाखा

nagarkoti.sushil9@gmail.com

9849822985
डिली घले ना.प्र.स कृषि विकास शाखा

dilighale2057@gmail.com

9840355350
सुब्बा तामाङ ना.प्र.स पशु सेवा शाखा 9860136310
सरिता तामाङ न्यायिक सहजकर्ता न्यायिक समिति

saritatamang5006982@gmail.com

9865538807
गोसारानी घले रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

ghalegosharani@gmail.com

९७६२२८६४९५
रसिला सतशंखर प्राविधिक सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

rasilasister12330@gmail.com

9866881224
सिदोन तामाङ रोजगार सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 9862591421
प्रदिप राज जोशी प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा

subedipr1905@gmail.com

9746241392
कन्चन राई प्राविधिक सहायक पशु सेवा शाखा ९८६७९९३४११
सिमोन थापा तामाङ गाउँ प्रहरी सहायक निरीक्षक सुरक्षा शाखा 9869105531
सविन तामाङ गाउँ प्रहरी हवल्दार सुरक्षा शाखा 9869001909
उमेश तामाङ गाउँ प्रहरी जवान सुरक्षा शाखा 9762872837
पूर्ण बहादुर घले गाउँ प्रहरी जवान सुरक्षा शाखा 9865538529
जस घले गाउँ प्रहरी जवान सुरक्षा शाखा 9861838250
धन बहादुर घले गाउँ प्रहरी जवान सुरक्षा शाखा 98478110487
बोच थापा तामाङ गाउँ प्रहरी जवान सुरक्षा शाखा 9863038060
रुपिना तामाङ गाउँ प्रहरी जवान सुरक्षा शाखा 9862701796
जिया तामाङ गाउँ प्रहरी जवान सुरक्षा शाखा 9869105642
कोम्बो घले कार्यालय सहयोगी प्रशासन 9861778715

Pages