FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सडक बोर्ड नेपालको सूचना |

७७/७८ 01/03/2021 - 09:39 PDF icon Rural Mun Budget 2077-078.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 12/03/2020 - 22:18 PDF icon Ruby Valey Book (6+55) page.pdf

धादिङका स्थानीय तहले कति अनुदान पाए, बजेट विशेषः (विवरण सहित)

७६/७७ 05/29/2020 - 22:54

आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ६ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:47 PDF icon आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ६ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ५ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:46 PDF icon आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ५ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ३ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:45 PDF icon आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ३ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ४ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:45 PDF icon आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ४ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. २ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:44 PDF icon आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. २ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. १ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:43

आ.व. २०७६।७७ का लागि पालिकास्तरीय योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:41 PDF icon आ.व. २०७६।७७ का लागि पालिकास्तरिय योजनाहरु.pdf