FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हिउँदे सभाबाट संशोधित बजेट अनुमान

८०/८१ 03/27/2024 - 11:31 PDF icon rakamantar.pdf

आ.व. २०८०।०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम विवरण ।

७९-८० 06/29/2023 - 18:16 PDF icon आ.व. २०८०।०८१ क_27973457.pdf

हिउदे अधिवेशनबाट संशोधन सहित योजना तथा कार्यक्रम अर्थात संशोधित बजेट किताब ।

७९-८० 02/25/2023 - 16:49 PDF icon SuTRA__ २०७९।८० बजेट किताव हिउदे अधिवेशन पश्चात.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/25/2022 - 09:54 PDF icon रूवी भ्याली गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७९.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 09/02/2021 - 11:20

सडक बोर्ड नेपालको सूचना |

७७/७८ 01/03/2021 - 09:39 PDF icon Rural Mun Budget 2077-078.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 12/03/2020 - 22:18 PDF icon Ruby Valey Book (6+55) page.pdf

धादिङका स्थानीय तहले कति अनुदान पाए, बजेट विशेषः (विवरण सहित)

७६/७७ 05/29/2020 - 22:54

आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ६ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:47 PDF icon आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ६ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ५ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:46 PDF icon आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ५ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf