FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

धादिङका स्थानीय तहले कति अनुदान पाए, बजेट विशेषः (विवरण सहित)

७६/७७ 05/29/2020 - 22:54

आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ६ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:47 PDF icon आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ६ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ५ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:46 PDF icon आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ५ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ३ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:45 PDF icon आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ३ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ४ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:45 PDF icon आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. ४ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. २ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:44 PDF icon आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. २ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७६।७७ का लागि वडा नं. १ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:43

आ.व. २०७६।७७ का लागि पालिकास्तरीय योजनाहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 18:41 PDF icon आ.व. २०७६।७७ का लागि पालिकास्तरिय योजनाहरु.pdf

चालु कार्यक्रम २०७६।७७

७६/७७ 09/24/2019 - 18:32 PDF icon चालु कार्यक्रम २०७६।७७.pdf