पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
धनेश्वर पाैडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9851170713,9841408445
इनुद्र प्रसाद काफ्ले ना.सु वडा सचिव योजना अनुगमन तथा प्रशासन शाखा 9855050584
प्रेम प्रसाद पाेखरेल कार्यकारी अधिकृत 9841700708
कुमार तामाङ कम्प्युटर अपरेटर kumar.tmg403@gmail.com 9851201171
ईन्द्र प्रसाद काफ्ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन 9855050584
खेम बहादुर खत्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9851170713
बुद्धि थापा तामाङ प्रशासन सहायक लेखा तथा प्रशासन, वडा १ र २ 9841425730
शिव प्रसाद पाैडेल स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य shivapaudel42@gmail.com 9851147374